Wymiana towaru

WARUNKI WYMIANY TOWARU

Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia.

Żądanie wymiany można zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: reklamacje@soul-kozak.com, numer telefonu +48 601 813 407.

Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej Sprzedawcy. 

W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany Formularz wymiany towaru , odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu.

Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną. Koszt zwrotu Towaru do Sklepu oraz koszty wysyłki nowego Towaru do Klienta ponosi Klient.

Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany.

W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.

W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru.

W razie wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu wpłaty kwoty równej różnicy cen.

W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może dołączyć do przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.

Wymianie nie podlegają Towary personalizowane, wyprodukowane zgodnie z wytycznymi klienta z jego logo lub napisem.

Wymianie podlegają Towary w stanie nienaruszonym, nie noszące śladów użytkowania.

Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, w przypadku kiedy Towar jest uszkodzony bądź nosi ślady użytkowania.