SOUL-KOZAK Mariusz Kozak
ul. Szeroka 3
21 – 040 Franciszków
email: reklamacje@soul-kozak.com
tel.: +48 601 813 407

BDO 000313664

………………………………., dnia ……………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

………………………………………………………………..

Adres konsumenta (-ów)

………………………………………………………………..Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………….. produkt:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. jest wadliwy.

Wada polega na:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu …………………………………………….. .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. TAK   |   NIE

Z poważaniem


……………………………….


. * niepotrzebne skreślić

Uwaga !

Serwer przeciążony  czas odpowiedzi do 40s