SOUL-KOZAK Mariusz Kozak
ul. Szeroka 3
21 – 040 Franciszków
email: reklamacje@soul-kozak.com
tel.: +48 601 813 407

BDO 000313664

………………………………., dnia ……………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

………………………………………………………………..

Adres konsumenta (-ów)

………………………………………………………………..Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………….. produkt:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. jest wadliwy.

Wada polega na:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu …………………………………………….. .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. TAK   |   NIE

Z poważaniem


……………………………….


. * niepotrzebne skreślić

Szanowni Państwo,

 

1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie nasz zaktualizowany regulamin. Zmiany, które wprowadziliśmy były konieczne ze względu na nowelizację przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Do najważniejszych zmian należą zmiany w zakresie::

  • wyjątków od prawa do odstąpienia od umowy,
  • dostosowania terminologii do nowych przepisów
  • odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową wobec konsumenta i  przedsiębiorcy na prawach konsumenta,

Z nowym regulaminem mogą zapoznać się Państwo tutaj 

 

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nową treść regulaminu, prosimy o zawiadomienie nas w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej wiadomości. Zawiadomienie o braku zgody na nowy regulamin będzie skutkować rozwiązaniem umowy i usunięciem konta w sklepie.

Uwaga !

Serwer przeciążony  czas odpowiedzi do 40s