Wymiana towaru

WARUNKI WYMIANY TOWARU

Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia.

Żądanie wymiany można zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: reklamacje@soul-kozak.com, numer telefonu +48 601 813 407.

Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej Sprzedawcy. 

W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany Formularz wymiany towaru , odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu.

Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną. Koszt zwrotu Towaru do Sklepu oraz koszty wysyłki nowego Towaru do Klienta ponosi Klient.

Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany.

W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.

W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru.

W razie wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu wpłaty kwoty równej różnicy cen.

W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może dołączyć do przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.

Wymianie nie podlegają Towary personalizowane, wyprodukowane zgodnie z wytycznymi klienta z jego logo lub napisem.

Wymianie podlegają Towary w stanie nienaruszonym, nie noszące śladów użytkowania.

Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, w przypadku kiedy Towar jest uszkodzony bądź nosi ślady użytkowania.

Szanowni Państwo,

 

1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie nasz zaktualizowany regulamin. Zmiany, które wprowadziliśmy były konieczne ze względu na nowelizację przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Do najważniejszych zmian należą zmiany w zakresie::

  • wyjątków od prawa do odstąpienia od umowy,
  • dostosowania terminologii do nowych przepisów
  • odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową wobec konsumenta i  przedsiębiorcy na prawach konsumenta,

Z nowym regulaminem mogą zapoznać się Państwo tutaj 

 

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nową treść regulaminu, prosimy o zawiadomienie nas w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej wiadomości. Zawiadomienie o braku zgody na nowy regulamin będzie skutkować rozwiązaniem umowy i usunięciem konta w sklepie.

Uwaga !

Serwer przeciążony  czas odpowiedzi do 40s